PRIVILEGI

Un documental teatral sobre el concepte de "Privilegi".

La paraula "PRIVILEGI" prové del llatí privilegium, composada de "privus" (a un mateix) i "legalis" (relatiu a la llei). Es refereix a tots aquells drets en exclusiva que s'obtenen sobre alguna cosa. En llenguatge jurídic privilegium és una llei que afecta a un sector particular de ciutadans o a un particular en concret. La llei romana ja prohibeix des del 450 a.C. que es puguin aprovar privilegia o, fins i tot, que puguin ser proposades per a la seva aprovació en assemblea. Aquesta prohibició apareix com a privilegia ne inrogatur i és el primer reconeixement per escrit, a Roma, de la idea que la llei ha de ser igual per a tothom.

Actualment en fase de creació, aquest projecte ha guanyat una beca per a la recerca i la innovació en l'àmbit de les arts escèniques de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya (OSIC).

Equip de recerca: Lali Álvarez, Pau Matas, David Teixidó.

Dramatúrgia: Lali Álvarez i Pau Matas.

Direcció: Lali Álvarez.